Poštovné ZADARMO nad 40 €.
🎁 Darček ku každej objednávke (obrúsok veľ. M).

Súťaž o kuchynský robot


Zapojte sa do súťaže o kuchynský robot Klarstein. Stačí, ak nám napíšete recenziu ako ste spokojní s BajaBee obrúskami a vreckami na našu Facebook stránku @bajabee.slovensko. Súťaž trvá do 7.12.2021. Viac sa dočítate v pravidlách nižšie.Pravidlá súťaže o kuchynský robot Klarstein Bella Ellegance

Súťaž prebieha do 7.12.2021

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje a fotografie súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona.
 2. Prevádzkovateľom súťaže je: BajaBee s. r. o., Námestie SNP 17, 811 06 Bratislava, IČO: 53586689, DIČ: 2121418629, IČ DPH: SK2121418629
 3. Súťaž bude prebiehať v termínoch od 8.1.2021 – 7.12.2021 do polnoci na Facebook-u @bajabee.slovensko
 4. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci, ktorí používajú BajaBee voskové obrúsky a vrecká.
 5. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je uverejniť slovnú recenziu (hodnotenie) na Facebook-ovej stránke @bajabee.slovensko. Hodnotiaci môže pripojiť aj fotku, ktorá nie je podmienkou zapojenia do súťaže.
 6. Zo všetkých hodnotení bude vyžrebovaný jeden výherca ceny uvedenej v súťaži.
 7. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec BajaBee, ani rodinný príslušník zamestnancov.
 8. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 8.12.2021. Výherca je len jeden.
 9. Použité fotografie ceny sú ilustračné.
 10. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u prevádzkovateľa súťaže.
 11. Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou alebo e-mailom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.
 12. Cena sa výhercom súťaže odovzdá po dohode s dodávateľom osobne, poštou, zásielkovňou alebo kuriérom.
 13. Cena je vecná a jej finančná kompenzácia neexistuje.
 14. Prevádzkovateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy.
 15. Prevádzkovateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
 16. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
 17. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry emailom alebo telefonicky.
 18. Náhradníci výhercu neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem, výhra prepadá v prospech spoločnosti BajaBee
 19. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti BajaBee s. r. o.
 20. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mena výhercu a to i bez jeho súhlasu a bez finančných náhrad.
   

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Bratislave, dňa 8.1.2021

 

Cookies

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo ULOŽIŤ, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát