Zdieľaj a vyhraj


Zapojte sa do sútaže o voskové obrúsky Multipack

 

Je to jednoduché. Zdieľajte na svojich Instagram storkách fotku alebo video s voskovými obrúskami alebo voskovými vreckami, alebo iným produktom z nášho e-shopu a označte nás @bajabee_voskove_obrusky.
My vašu storku prezdieľame a každý mesiac  vyžrebujeme jedného výhercu voskových obrúskov v balení Multipack.

 

Podmienky súťaže:

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR a ČR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje a fotografie súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona.
 2. Prevádzkovateľom súťaže je: BajaBee s. r. o., Námestie SNP 17, 811 06 Bratislava, IČO: 53586689, DIČ: 2121418629, IČ DPH: SK2121418629
 3. Súťaž prebieha každý mesiac na Instagrame @bajabee_voskove_obrusky
 4. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci, ktorí používajú BajaBee voskové obrúsky a vrecká alebo iné produkty z e-shopu www.bajabee.com
 5. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je uverejniť fotku alebo video v stories na Instagramove a označiť @bajabee_voskove_obrusky
 6. Zo všetkých stories bude vyžrebovaný jeden výherca ceny uvedenej v súťaži.
 7. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec BajaBee, rodinný príslušník zamestnancov ani spolupráca s influencerom.
 8. Žrebovanie výhercu sa uskutoční vždy nasledujúci mesiac. Výherca je len jeden.
 9. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u prevádzkovateľa súťaže.
 10. Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou alebo e-mailom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.
 11. Cena sa výhercom súťaže odovzdá po dohode s dodávateľom osobne, poštou, zásielkovňou alebo kuriérom.
 12. Cena je vecná a jej finančná kompenzácia neexistuje.
 13. Prevádzkovateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy.
 14. Prevádzkovateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
 15. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
 16. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry emailom alebo telefonicky.
 17. Náhradníci výhercu neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem, výhra prepadá v prospech spoločnosti BajaBee s. r. o.
 18. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti BajaBee s. r. o.
 19. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mena výhercu a to i bez jeho súhlasu a bez finančných náhrad.
   

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom alebo Instagramom a nie je s Facebookom a Instagramom inak spojená.
V Bratislave, dňa 7.7.2022

COOKIES

BajaBee s.r.o. Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na účely personalizovanej reklamy a obsahu, meranie reklamy a obsahu, štatistiky cieľových skupín a vývoj produktov a zároveň uchovávanie a/alebo prístup k informáciám na zariadení.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Môžete zmeniť, ako sa vaše osobné údaje používajú. Dodávatelia požadujú vaše povolenie na vykonanie nasledujúcich operácií:

Jesenný výpredaj predĺžený o: